Termeni si conditii

1. Termeni generali

Prezentul document continand termenii si conditiile de utilizare ale site-ului www.veterinar.com.ro (denumit in continuare „Termeni si Conditii”) stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul www.veterinar.com.ro, ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

In intelesul Termenilor si Conditiilor:

„Site” inseamna in continuare site-ul de internet www.veterinar.com.ro;
„Administratorul Site-ului” inseamna in continuare „Vets 4 all pets” cu sediul in Str. Constantin Brancusi Nr.23, Bl T4-T5 sector 3 Bucuresti;
„Serviciul” inseamna orice serviciu oferit pe Site, si / sau orice modul sau componenta a acestuia;
„Utilizatorul” inseamna in continuare orice persoana care viziteaza sau acceseaza Site-ul, sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciul.

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acestia, astfel cum acestia sunt formulate in prezentul act, atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indata accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta si / sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestia.

2. Drepturile asupra continutului Site-ului

Continutul si elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) apartin Administratorului Site-ului si partenerilor sai si reprezinta continutul Site-ului.

Utilizatorii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ si orientativ, si ca Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea Continutului Site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia. Toate informatiile, datele, materialele postate pe Site in sectiunea „Legislatie” dar fara a se limita la aceasta nu au caracterul si scopul unei consultante juridice, ci un caracter informativ si orientativ, si Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea Continutului Site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Adminstratorul Site-ului si partenerii sai le detin asupra / in legatura cu Site-ul, Continutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii a vreunei din prevederile de mai sus in orice masura, vor putea fi trasi la raspundere fata de autorii / proprietarii Continutului Site-ului.

Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fara nicio intentie directa ori indirecta privind obtinerea de profituri sau castiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in orice alte scopuri decat cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Administratorului Site-ului.

Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in orice alte scopuri decat cele personale; Administratorul Site-ului isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si / sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a continutului Site-ului in orice scopuri decat cele personale pot fi trimise la adresa: Colegiul Medicilor Veterinari cu sediul in Splaiul Independenţei nr. 105, Sector 5, 050097, Bucuresti; cu mentiunea „Pentru echipa veterinar.com.ro” sau prin oricare dintre modalitatile indicate la pagina de Contact a Site-ului.

Orice persoană care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre Site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in niciun mod raspunderea Administratorului Site-ului, ci numai raspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site sunt de acord sa cedeze exclusiv, pe termen nelimitat si pe toate teritoriile, in momentul trimiterii acestora catre Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare si/sau retransmitere a continutului cu care contribuie sau posteaza pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de continutul postat pe Site de catre orice persoana, indiferent din ce sectiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul continut.

Orice persoane care expediaza in orice mod informatii, comentarii, opinii, ori materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod pe ceilalti Utilizatori prin informatiile, comentariile si materiaele expediate, si accepta si inteleg ca ei sunt singurii care pot fi trasi la raspundere pentru veridicitatea, validitatea, corectitudinea informatiilor, comentarilor, opiinilor si materialelor, incluzand dar fara a se limita la consecintele juridice in legatura cu utilizarea lor.

Este strict interzisa postarea pe Site a oricarui continut, incluzand materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fara a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, contin texte ilegale, amenintatoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, soviniste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod, sau care ar incalca orice alte drepturi si libertati ale omului potrivit legislatiei in vigoare.

Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii in orice mod si in orice masura a oricarora din prevederile Termenilor si Conditiilor, Administratorul Site-ului va putea opta in mod discretionar pentru suspendarea totala sau partiala a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea oricaruri continut expediat de Utilizator in vederea postarii catre Site ori pentru modificarea in orice mod a unui asemenea continut, pentru interzicerea definitiva a accesului la una sau mai multe dintre facilitatile oferite de Site, sau pentru desfiiintarea contului Utilizatorului pe Site, fara niciun fel de atentionari sau notificari prealabile si fara a fi necesare orice alte formalitati in acest sens.

Utilizatorii inteleg si accepta Site-ul le ofera doar o platforma de comunicare si ca doar ei singuri raspund pentru orice materiale, date si informatii postate pe Site indiferent de forma si partea in care apar si pentru orice efecte juridice si / sau comerciale derivand din acestea.

3. Nota de informare privind protectia datelor personale

Colegiul Medicilor Veterinari din Romania este Operator de date cu caracter personal inregistrat in Registrul de Evidenta a Prelucratorilor de Date cu Caracter Personal cu nr. de notificare 21554.

Prelucrare de informatii cu caracter personal

Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate prin mijloace automate si/sau manuale, care fac parte dintr-un sistem de evidenta sau care sunt destinate sa fie incluse într-un asemenea sistem.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dreptul de acces la date – art.13 din Legea nr. 677/2001

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respective
informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24 din Legea nr.677/2001, de a înainta plângere catre A.N.S.P.D.C.P., precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de interventie asupra datelor – art.14 din Legea nr. 677/2001

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:

dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de opozitie – art.15 din Legea nr. 677/2001

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza. Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.

Informarea persoanei vizate – art.12 din Legea nr. 677/2001

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului în care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:

identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
scopul în care se face prelucrarea datelor;
informatii suplimentare, precum:

destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;

o existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – art.17 din Legea nr. 677/2001

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute mai sus.

Dreptul de a se adresa justitiei – art.18 din Legea nr. 677/2001

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr.677/2001, care le-au fost încalcate.

Atentie: exceptiile privind exercitarea dreptului de informare, dreptului de acces la date, dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie sunt prevazute la art.16 din Legea nr.677/2001 si vizeaza limitarea exercitiului acestor drepturi în cazul prelucrarilor si transferului de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activitatilor de prevenire, cercetare si reprimare a infractiunilor si de mentinere a ordinii publice, precum si al altor activitati desfasurate în domeniul dreptului penal daca prin aplicarea dispozitiilor care reglementeaza modul de exercitare a drepturilor de referinta este prejudiciata eficienta actiunii sau obiectivul urmarit în îndeplinirea atributiilor legale ale autoritatii publice.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute de Legea nr.677/2001, referitoare la prelucrari de date cu caracter personal efectuate în cadrul Colegiului Medicilor Veterinari va puteti adresa cu o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata la secretariatul Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, Splaiul Independentei nr. 105, sector 5, Bucuresti.

Colegiul Medicilor Veterinari din Romania foloseste certificat SSL pentru criptarea datelor trimise prin formulare, NU afisaza public datele personale decat daca isi exprima acestia expres intentia, afisam pe site numarul de telefon sau adresa de email in cazul anunturilor postate la solicitare persoanele in cauza.

PLÂNGERI ADRESATE DIRECT A.N.S.P.D.C.P.

În vederea apararii drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001, persoanele ale caror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrari efectuate în cadrul Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, pot înainta plângere catre A.N.S.P.D.C.P. la urmatoarele date de contact:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, 010336, Bucuresti
Tel.: +40-318.059.211
Fax: +40-318.059.602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Pagina web: www.dataprotection.ro

4. Legatura cu alte site-uri

Utilizatorii inteleg si accepta ca Site-ul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse si/sau servicii catre care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, dar fara a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile in legatura cu Continutul Site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre Administratorul Site-ului. Includerea unei legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre Administratorul Site-ului. In momentul in care Utilizatorii acceseaza aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa conditiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

5. Limitarea raspunderii

Administratorul Site-ului nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres pentru continutul de orice fel al Site-ului, sau pentru intreg continutul oferit de catre Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil.

Administratorul Site-ului nu ofera niciun fel de garantii sau raspundere pentru Continutul Site-ului si in nicio situatie nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parte, secventa, modul al Continutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale Continutului Site-ului.

Utilizatorii inteleg si accepta ca furnizarea Serviciului poate fi afectata de anumite conditii obiective, precum si ca orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului „asa cum sunt”, „asa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. In consecinta, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere nici cu privire la orice informatii si date din Continutul Site-ului, inclusiv dar nu numai cele privind textul, imaginile, secventele video, avatarurile, blogurile, sau orice alta activitate legata de utilizarea, precum si niciun alt efect juridic derivand din acestea.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea Site-ului, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea Serviciului, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.

In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul precum si din utilizarea Continutului Site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum si pentru bunurile sau serviciile furnizate de catre autorii acestor mesaje publicitare.

In cazurile de forta majora Administratorul Site-ului si / sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze, sa asigure si despagubeasca integral pe Administratorul Site-ului si / sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor, expertilor si consultantilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul.

6. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Administratorului Site-ului, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare.

Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Bucuresti.

7. Modificarea Termenilor și Condiţiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori.

Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului si / sau utilizarea in orice mod a Serviciului.